Vogels, Vissen

  Zet de radio uit je hoort niets nieuws de stilte wacht geduldig af Vouw de krant dicht. Hij was oud voordat hij werd gedrukt Zoek niet, deel niet, duim niet totdat je vierkant ziet Zet eindelijk het scherm op zwart. Ik ben net zo bang als jij, net zo bezorgd voor iedereen die ik niet missen kan Ik had ook gespaard voor andere dingen: verre reizen, eerste hulp bij een gebroken hart, een auto die wat vaker start. Maar: in Wuhan hoor je vogels zingen Boven China was de lucht nog nooit zo blauw In Venetië zien ze vissen in het helderst water sinds tijden De kunst van het Lees meer

STUURLOOS

De stuurlui eisen de wal op   De vechters eisen de straat opDe kiezers eisen klare taalmaar er zijn geen woorden voorer bestaat geen nieuw moraalwe hebben nog geen verhaal wat zou je doen met de ruimte die je opeistdie minder dan anderhalve meterje oma opzoekenje buurman aanhoestenhet vliegtuig nemen naar een of ander toeristisch oord? en is dat dan vrijheidwat is vrijheid eigenlijkvoor een woord? Is het terug naar voorheen,maar voorheen is voorbij;we deinen stuurloosop de rand van een nieuw getij niet eisen, maar vragenmeebewegenluisterennaar wat de zee van ons wilnieuwe einders ontdekken misschien is dat vrijheidmisschienmaakt dat het verschil. Helma Snelooper    

Herinnering

  Omkijken? Liever niet. Want kijken, echt kijken doet pijn. Je voelt weer hoe het was, de pijn, het gemis.   Omkijken? Liever niet. En als het moet, dan maar gewapend als beton, met droge ogen, zonder jou erbij.   Herinnering. Zonder tranen gaat het niet. Maar door de tranen heen blijft liefde levend, vind jij jezelf terug.   Herinnering. Alleen wie om kan kijken, kan vooruitzien. Wie tranen zaait, zal licht en toekomst oogsten.     Hans Stolp  

Heel even….

    Heel even lijkt het door de lichtval of de wind heel even weet ik dat jij je hier bevindt. Een streling langs mijn schouder een vlam die plotseling dooft een vlinder die blijft dralen of zit het in mijn hoofd? Heel even besef ik, jij bent altijd bij mij voor heel even voel ik het blijft voor altijd ‘wij’   Ingrid Dettmer   Uit het boek Mindful omgaan met verlies

Ik wens je……

Ik wens je genoeg stilte om op te kijken naar de sterren   Genoeg eenvoud om ontzag te tonen voor het kleine Genoeg vertrouwen om het goede zijn weg te laten vinden   Genoeg verwondering om het ondenkbare te zien gebeuren   Vertraag Geef aandacht Wees dankbaar en geniet.   Kris Gelaude

Volhouden

  Volhouden is een zeker weten dat dat wat nu onzichtbaar is vrijblijvend altijd op een ieder ligt te wachten het wacht er alleen op om langzaamaan benaderd en met vol besef geplukt te worden het geloof in dit volhouden is daarom de kiem van de groei Zonder kiem geen groei een kiem blijft lang diep in de aarde verborgen maar hij zal en wil vrijkomen   Eliza Mijn

Ik trek mij terug en wacht…..

  Ik trek mij terug en wacht. Dit is de tijd die niet verloren gaat: Iedere minuut zet zich in toekomst om. Ik ben een oceaan van wachten, waterdun omhuld door ‘t ogenblik. Zuigende eb van gemoed, dat de minuten trekt en dan de vloed diep in zijn duisternis bereidt.   Er is geen tijd. Of er is niets dan tijd.   M. Vasalis

De dood is een open veld

  ‘k Heb voor de dood al meer dan eens een lief gedicht geschreven ik neem hem weer eens op mijn schoot hij hoort zo bij het leven ik weet nog hoe bang ik was als kind wat heb ik ‘m geknepen hij was m’n vijand, nu mijn vriend nu heb ik hem begrepen hij heeft mij zijn geheim verteld en zo ben ik mijn angst ontgroeid voor mij is hij een open veld waar hemelhoog het voorjaar bloeit.           Toon Hermans