Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zevenmaal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon ik uit de dood die ene doen keren.
Zevenmaal over de zeeën te gaan,
Zeven maal om met zijn tweeën te staan.

Ida Gerhardt 1966
Muziek: De Gestorvene-Trijntje Oosterhuis