Weggaan maakt niet veel geluid
niet meer dan herfstbladeren
die opstuiven in de wind.
De boom blijft verweesd achter
nu zijn stem op het tuinpad ligt
en geluid dempt
haast onhoorbaar
je voetstappen
die zich verwijderen.
Alleen wie achterblijft
weet hoe afscheid klinkt
 
 
Fatima Ualgasi