ROUWCAFÉ

Elke derde zondag van de maand organiseert Boek en Troost het ROUWCAFÉ.  Een veilige en welkome plek voor iedereen die door de dood een dierbare moet missen. Het Rouwcafé biedt gelegenheid om  in een ongedwongen sfeer lotgenoten te ontmoeten. Aan de hand van een thema, verhaal of  gedicht kunnen ervaringen worden uitgewisseld, kun je je eigen verhaal spiegelen aan dat van anderen, kun je dat wat je raakt bespreekbaar maken, dat intense gemis, dat diepe verdriet. Door dat samen te delen, kan het begin zijn van het ervaren van meer rust, van je niet meer zo helemaal alleen voelen.

Op Zondag, 15 december vindt er een Rouwcafé plaats. Het thema voor deze bijeenkomst is: Licht, lekkers en samenzijn

De Kerstdagen zijn een tijd vol warmte, familie en samenzijn. Helaas zijn ze tegelijkertijd ook een bron van verdriet, pijn en eenzaamheid.

Al diegenen die gemis ervaren, kunnen het gevoel van warmte (nog) niet voelen.
Tijdens de bijeenkomst van het Rouwcafé willen wij wat Licht in de duisternis brengen.
Wij maken een feestelijke Kersttafel en zorgen voor wat lekkere hapjes. We lezen een mooi gedicht.Eigen bijdragen van verhaal of gedichten zijn welkom! Zo maken we er samen een sfeervolle middag van.

 

 

 

Op Zondag, 19 januari 2020 is het thema: "Omzien en vooruit kijken"

2019 is bijna voorbij.  We blikken terug en realiseren ons dat we nog een weg te gaan hebben. 
Verlies en rouw verwerken doe je op je eigen manier en in het tempo
dat het beste bij jou past.  Tegelijkertijd kan kwetsbaarheid je ook de kracht geven om te accepteren wat is.
Zodat je een nieuwe koers durft uit te zetten en doelen en dromen een kans krijgen om te kiemen, waardoor het leven weer perspectief krijgt. 
 
 

 

WORKSHOPS / LEZINGEN / CURSUS

Naast de maandelijkse activiteiten voor rouwenden organiseert Boek en Troost met enige regelmaat workshops, lezingen en/of trainingen  voor direct en/of indirect betrokkenen van rouwenden en geïnteresseerden.
Boek en Troost tracht met deze activiteiten een opening te bieden aan iedereen in Gouda en omgeving om verlies en rouw bespreekbaar te maken.

Pilot training Mindful omgaan met verlies 

Hoe kan mindfulness je ondersteunen als je rouwt om het verlies van je dierbare? Emoties als verdriet, boosheid, angst, radeloosheid, enz. komen langs en kunnen ons volledig in hun greep hebben. Mindfulness leert ons om op een andere manier dan wij meestal gewend zijn met emoties en gevoelens om te gaan. We leren om op een zachtmoedige manier contact te maken met onze emoties en gevoelens, ze er te laten zijn en ze ruimte te geven. Alle oefeningen zijn vooral ervaringsgericht en u zult ervaren wat een aandachtgerichte meditatie voor u kan betekenen in tijden van rouw. Belangrijk is dat u niet alleen tijdens de training oefent, maar ook thuis. Door regelmatig oefenen ontdekt u de kracht van deze training, die u in moeilijke tijden tot grote steun kan zijn.

De training vindt plaats op zes opeenvolgende donderdagen in januari en februari 2020. De groepsgrootte bestaat uit minimaal 6 personen. Vooraf vindt een telefonische intake plaats. 

Over Anneke Hogendoorn.
In 2009 is haar dochter Emma op 28 jarige leeftijd overleden aan een ernstige ziekte. Tijdens de mindfulness training, eerst als deelnemer in 2009, ervoer ze hoe ondersteunend mindfulness in de rouwperiode om haar dochter was en ze besloot om de opleiding tot mindfulness-trainer te volgen. Inmiddels is ze categorie 1 trainer en lid van de VMBN

 

 

Cursus "Rouw, Veerkracht en Zingeving"

Filosofie als inspiratiebron

Het verlies van een dierbare kan zeer uiteenlopende reacties oproepen. Het vinden van handvatten om het leven beter aan te kunnen is vaak zeer individueel bepaald en soms erg moeilijk. Deze cursus gaat uit van de veerkracht van mensen en heeft als doelstelling dat men op de ingeslagen weg een eigen richting gaat vinden: wat voor vraag of 'taakstelling' zou er nu voor jou kunnen liggen? En hoe kun je weer zin geven aan het leven en met welke activiteit?

Bij de verschillende thema's van deze cursus worden denkbeelden van diverse filosofen uit uiteenlopende tijden in begrijpelijke taal aangereikt. Deze denkbeelden en opvattingen kunnen een ander licht werpen op je kijk op de wereld om je heen en dus ook op jezelf. Wat zou je kunnen of willen doen met deze bijeenkomst in jouw leven op dit moment? De cursus is zo opgezet dat je met nieuwsgierigheid en gezond verstand 'wijzer' kunt worden.

De volgende thematieken komen in 5 bijeenkomsten aan bod:

1. De gangbare rouwcultuur en het vinden van een eigen weg.
2. Eenzaamheid en verbinding.
3. Verveling en zingeving.
4. Schuldgevoel, spijt, vergeven, accepteren.
5. Een eigen leven leiden waar je (weer) zin in hebt.

 

 

Workshop: Wat doen we met de kleding?

“Toon mij uw kleding en ik zal zeggen wie u bent. “

De geur van een overledene blijft erin bewaard, de beelden waarin de kleding gedragen werd staan op het netvlies gebrand. Het citaat hierboven geeft al aan dat kleding een uitdrukking is van onze persoonlijkheid en dat de kleding van een overleden dierbare een intieme en persoonlijke herinnering vormt. Na het overlijden worstelt menigeen dan ook met de vraag hoe om te gaan met die kleding. Weggeven aan vrienden, familie of een goed doel of juist bewaren om nog geen afstand te doen van deze tastbare herinneringen zijn veel gemaakte keuzes.

Maar door zelf met deze kleding creatief bezig te zijn kan een blijvend, troostrijk kunstwerk ontstaan in de vorm van een wandkleed(je), een deken, kussen, boxkleed, wiegendekentje, tas, sjaal, enzovoort.

In deze workshop willen Wilma Baggerman en Aagje de Haan met de deelnemers een aanzet geven om ieder naar eigen inzicht bezig te zijn om van de kleren van hun dierbare een creatief monumentje te maken.                         

Voor meer informatie: info@boek-en-troost.nl

Ervaringen

  • Door: Op zoek naar handvatten

    Door: Op zoek naar handvatten

    Al voor het overlijden van mijn man hoorde ik over het Rouwcafé. Ondanks ruim acht jaar intensieve mantelzorg kon ik mij nog geen enkele voorstelling maken van het gevoel van het voor altijd kwijt zijn van mijn geliefde. Maar toch was er het besef dat ik dat Rouwcafé wel eens hard nodig zou kunnen hebben. […]Lees meer »
  • ….ik wilde vooral praten

    ….ik wilde vooral praten

    In april 2016 verliest Nico zijn vrouw. Hij beschrijft wat dat verlies met hem doet. Hoe hij de behoefte heeft om te praten over zijn verlies maar het liefst met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.  Lees hoe de contacten met lotgenoten tijdens het Rouwcafé hem helpen door zijn rouwproces te komen. Mei 2016. Het is […]Lees meer »

Huisbezoek

Vind je het (te) moeilijk om een eerste keer naar onze activiteiten te komen dan is het mogelijk om met een van onze vrijwilligers een afspraak te maken voor een huisbezoek. We hopen dat je daarna (samen) naar een van onze activiteiten kunt komen. Is het lastig om te komen omdat je bv niet mobiel bent dan kunnen we gezamenlijk onderzoeken of een aantal bezoeken van een vrijwilliger je kunnen helpen in je rouwproces. Voor langdurige ondersteuning werken we samen met Humanitas “Samen Optrekken” . Je kunt ons hierover  bellen of mailen.