Organisatie

Stichting Boek en Troost is opgericht op 11 december 2013, gevestigd te Gouda en is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 59422386. Het RSIN is 853475155.

De missie: Bieden van ruimte voor rouw en ontmoeting voor de inwoners van Gouda en omgeving.

De visie: De dood is verbonden met het leven. Boek en Troost wil ondersteuning bieden en een platform zijn om de confrontatie met rouw en verlies bespreekbaar en hanteerbaar te maken, zowel voor betrokkenen als hun omgeving. Door ontmoeting en lotgenotencontact wordt uitzicht geboden op de verwerking daarvan. Boek en Troost wil in de samenleving een bijdrage leveren aan een meer ontvankelijke omgeving voor mensen die een overleden dierbare missen.

Doelen:

 • de inwoners van Gouda e.o. ontvankelijker maken voor het thema rouw
 • een vangnet/ handreiking bieden voor hen die met verlies hebben te maken en dit niet vinden in hun omgeving
 • activiteiten aanbieden die voorzien in lotgenotencontact
 • samen met collega-organisaties een passend aanbod creëren.

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • H. Jacobsen Jensen, voorzitter
 • J. van Dijke, penningmeester
 • A. Maissan

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werk en er zijn geen personeelsleden in dienst van de stichting.

 

Deel uit het beleidsplan:

Werving en opleiding van vrijwilligers

Werving via mond-tot-mondreclame, oproepen in de lokale kranten, het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP), Gouda Bruist, de ouderenbonden, de kerken etc. 
De vrijwilligers krijgen een eenvoudige introductie op hun taak. 
Via de gemeente Gouda is een vrijwilligersverzekering afgesloten.

Literatuur

Boeken, gedichtenbundels en prentenboeken worden verworven door schenking.

Fondsenwerving

Omdat we vrijwel volledig afhankelijk zijn van schenking is actieve fondsenwerving noodzakelijk. Wij richten ons hierbij op:

 • fondsen en stichtingen
 • ouderenbonden en kerken
 • serviceclubs
 • giften en donaties van particulieren

 

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting

Het vermogen van de stichting mag alleen worden aangewend ten dienste van het doel. Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Er is een vorm van interne controle afgesproken.

 

Public relations

Om de doelgroep te bereiken, worden de volgende media gebruikt:

 • een eigen website
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • artikelen in plaatselijke kranten
 • regionale TV- en radiozenders
 • eigen folder, te verspreiden onder artsen, uitvaartverzorgers en andere bij rouw betrokken instellingen

 

Eventuele opheffing

Resterend vermogen komt ten goede aan een ANBI met een verwant doel.

 

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020           ANBI formulier 2020

Jaarverslag 2021           ANBI formulier 2021

Jaarverslag 2022           ANBI formulier 2022

 

Voor meer informatie kunt u kunt u contact opnemen via info@boek-en-troost.nl